006_KUCHNIA, KRAKÓW

ROK 2019

PROJEKT NORESTSTUDIO

TYP INWESTYCJI: INWESTOR PRYWATNY

LOKALIZACJA KRAKÓW, OSIEDLE PODWAWELSKIE